Zmiana w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Zmiana w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (pdf)