Uchwały

Zestawienie podjętych uchwał

 

Walne Zgromadzenie Członków

2018

Uchwała nr 1/2018 z dnia 27.06.2018 r. – w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Wieruszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (pdf)

Uchwała nr 2/2018 z dnia 27.06.2018 r. – w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej (pdf)

Uchwała nr 3/2018 z dnia 27.06.2018 r. – w sprawie zatwierdzenia działalności Zarządu Spółdzielni za 2017 rok (pdf)

Uchwała nr 4/2018 z dnia 27.06.2018 r. – w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółdzielni za 2017 rok (pdf)

Uchwała nr 5/2018 z dnia 27.06.2018 r. – w sprawie zatwierdzenia działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 28.06.2017 r. do 26.06.2018 r. (pdf)

Uchwała nr 6/2018 z dnia 27.06.2018 r. – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok (pdf)

Uchwała nr 7/2018 z dnia 27.06.2018 r. – w sprawie przyjęcia wniosków (pdf)

 

2017

Uchwała nr 1/2017 z dnia 27.06.2017 r. – w sprawie zatwierdzenia działalności Zarządu Spółdzielni za 2016 rok (pdf)

Uchwała nr 2/2017 z dnia 27.06.2017 r. – w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółdzielni za 2016 rok (pdf)

Uchwała nr 3/2017 z dnia 27.06.2017 r. – w sprawie zatwierdzenia działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 29.06.2016 r. do 26.06.2017 r. (pdf)

Uchwała nr 4/2017 z dnia 27.06.2017 r. – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok (pdf)

Uchwała nr 5/2017 z dnia 27.06.2017 r. – w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej (pdf)

Uchwała nr 6/2017 z dnia 27.06.2017 r. – w sprawie przyjęcia wniosków (pdf)

 

2016

Uchwała nr 1/2016 z dnia 28.06.2016 r. – w sprawie zatwierdzenia działalności Zarządu Spółdzielni za 2015 rok (pdf)

Uchwała nr 2/2016 z dnia 28.06.2016 r. – w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółdzielni za 2015 rok (pdf)

Uchwała nr 3/2016 z dnia 28.06.2016 r. – w sprawie zatwierdzenia działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 19.06.2015 r. do 27.06.2016 r. (pdf)

Uchwała nr 4/2016 z dnia 28.06.2016 r. – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok (pdf)

Uchwała nr 5/2016 z dnia 28.06.2016 r. – w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej (pdf)

Uchwała nr 6/2016 z dnia 28.06.2016 r. – w sprawie wyboru przedstawiciela na VIII Zjazd Związku (pdf)

Uchwała nr 7/2016 z dnia 28.06.2016 r. – w sprawie przyjęcia wniosków (pdf)

 

2015

Uchwała nr 1/2015 z dnia 19.06.2015 r. – w sprawie zatwierdzenia działalności Zarządu Spółdzielni za 2014 rok (pdf)

Uchwała nr 2/2015 z dnia 19.06.2015 r. – w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółdzielni za 2014 rok (pdf)

Uchwała nr 3/2015 z dnia 19.06.2015 r. – w sprawie zatwierdzenia działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 19.06.2014 r. do 18.06.2015 r. (pdf)

Uchwała nr 4/2015 z dnia 19.06.2015 r. – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok (pdf)

Uchwała nr 5/2015 z dnia 19.06.2015 r. – w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej (pdf)

Uchwała nr 6/2015 z dnia 19.06.2015 r. – w sprawie przyjęcia wniosków (pdf)

 

2014

Uchwała nr 1/2014 z dnia 18.06.2014 r. – w sprawie zatwierdzenia działalności Zarządu Spółdzielni za 2013 rok (pdf)

Uchwała nr 2/2014 z dnia 18.06.2014 r. – w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółdzielni za 2013 rok (pdf)

Uchwała nr 3/2014 z dnia 18.06.2014 r. – w sprawie zatwierdzenia działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 21 czerwca 2013 r. do 18 czerwca 2014 r. (pdf)

Uchwała nr 4/2014 z dnia 18.06.2014 r. – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. (pdf)

Uchwała nr 5/2014 z dnia 18.06.2014 r. – w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Wieruszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieruszowie (pdf)

Uchwała nr 6/2014 z dnia 18.06.2014 r. – w sprawie zatwierdzenia wniosków z lustracji pełnej za lata 2010–2012 (pdf)

Uchwała nr 7/2014 z dnia 18.06.2014 r. – w sprawie przyjęcia wniosków (pdf)

 


Rada Nadzorcza

2018

Uchwała nr 1/2018 z dnia 21.03.2018 r. – w sprawie przyjęcia bilansu spółdzielni za 2017 rok (pdf)

Uchwała nr 2/2018 z dnia 21.03.2018 r. – w sprawie zatwierdzenia planów gospodarczo–finansowych na 2018 rok (pdf)

Uchwała nr 3/2018 z dnia 21.03.2018 r. – w sprawie planu remontów na 2018 r. (pdf)

Uchwała nr 4/2018 z dnia 21.03.2018 r. – w sprawie podwyższenia opłat eksploatacyjnych (pdf)

Uchwała nr 5/2018 z dnia 11.09.2018 r. – w sprawie podwyższenia świadczeń na rzecz lokali mieszkalnych z tytułu centralnego ogrzewania i ciepłej wody (pdf)

Uchwała nr 6/2018 z dnia 11.09.2018 r. – w sprawie zwiększenia środków finansowych na fundusz remontowy spółdzielni (pdf)

Uchwała nr 7/2018 z dnia 14.12.2018 r. – w sprawie zatwierdzenia pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2019 (pdf)

 

2017

Uchwała nr 1/2017 z dnia 09.03.2017 r. – w sprawie przyjęcia bilansu spółdzielni za 2016 rok (pdf)

Uchwała nr 2/2017 z dnia 09.03.2017 r. – w sprawie zatwierdzenia planów gospodarczo–finansowych na 2017 rok (pdf)

Uchwała nr 3/2017 z dnia 09.03.2017 r. – w sprawie planu remontów na 2017 r. (pdf)

Uchwała nr 4/2017 z dnia 09.03.2017 r. – w sprawie zwiększenia środków finansowych na funduszu remontowym spółdzielni (pdf)

Uchwała nr 5/2017 z dnia 18.12.2017 r. – w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Nadzorczej na rok 2018 (pdf)

 

2016

Uchwała nr 1/2016 z dnia 23.03.2016 r. – w sprawie przyjęcia bilansu spółdzielni za 2015 rok (pdf)

Uchwała nr 2/2016 z dnia 23.03.2016 r. – w sprawie zatwierdzenia planów gospodarczo–finansowych na 2016 rok (pdf)

Uchwała nr 3/2016 z dnia 23.03.2016 r. – w sprawie zwiększenia środków finansowych na funduszu remontowym spółdzielni (pdf)

Uchwała nr 4/2016 z dnia 23.03.2016 r. – w sprawie przeznaczenia środków uzyskanych z pożytków i innych przychodów z własnej działalności gospodarczej spółdzielni (pdf)

Uchwała nr 5/2016 z dnia 23.03.2016 r. – w sprawie planu remontów na 2016 r. (pdf)

Uchwała nr 6/2016 z dnia 30.09.2016 r. – w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2016 roku (pdf)

Uchwała nr 7/2016 z dnia 30.09.2016 r. – w sprawie wykreślenia z rejestru członków

Uchwała nr 8/2016 z dnia 30.09.2016 r. – w sprawie obniżenia świadczeń na rzecz lokali mieszkalnych z tytułu centralnego ogrzewania i ciepłej wody (pdf)

Uchwała nr 9/2016 z dnia 15.12.2016 r. – w sprawie przyjęcia protokółu i wniosków pełnej lustracji Spółdzielni (pdf)

Uchwała nr 10/2016 z dnia 15.12.2016 r. – w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Nadzorczej na rok 2017 (pdf)

 

2015

Uchwała nr 1/2015 z dnia 31.03.2015 r. – w sprawie przyjęcia bilansu spółdzielni za 2014 rok (pdf)

Uchwała nr 2/2015 z dnia 31.03.2015 r. – w sprawie zwiększenia środków finansowych na funduszu remontowym spółdzielni (pdf)

Uchwała nr 3/2015 z dnia 31.03.2015 r. – w sprawie zatwierdzenia planów gospodarczo–finansowych na 2015 rok (pdf)

Uchwała nr 4/2015 z dnia 31.03.2015 r. – w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pokrycie kosztów funduszu remontowego w Sokolnikach (pdf)

Uchwała nr 5/2015 z dnia 31.03.2015 r. – w sprawie planu remontów na 2015 r. (pdf)

 

2014

Uchwała nr 1/2014 z dnia 24.01.2014 r. – w sprawie przyjęcia bilansu spółdzielni za 2013 rok (pdf)

Uchwała nr 2/2014 z dnia 24.01.2014 r. – w sprawie zwiększenia środków finansowych na funduszu remontowym spółdzielni (pdf)

Uchwała nr 3/2014 z dnia 14.02.2014 r. – w sprawie zatwierdzenia planów gospodarczo–finansowych na 2014 rok (pdf)

Uchwała nr 4/2014 z dnia 14.02.2014 r. – w sprawie planu remontów na 2014 rok (pdf)

Uchwała nr 5/2014 z dnia 14.02.2014 r. – w sprawie dodatkowej odpłatności na fundusz remontowy (pdf)

Uchwała nr 6/2014 z dnia 14.02.2014 r. – w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania (pdf)

Uchwała nr 7/2014 z dnia 25.04.2014 r. – w sprawie przeznaczenia środków finansowych z rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania (pdf)

Uchwała nr 8/2014 z dnia 25.04.2014 r. – w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2014 roku (pdf)

Uchwała nr 9/2014 z dnia 30.09.2014 r. – w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rozliczeń finansowych Spółdzielni z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych, budowlanych i wartości rynkowej prawa oraz z tytułu wypłaty udziałów w budynkach eksploatowanych w Wieruszowskiej Spółdzielni (pdf)

Uchwała nr 10/2014 z dnia 30.09.2014 r. – w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Wieruszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieruszowie (pdf)

Uchwała nr 11/2014 z dnia 29.12.2014 r. – w sprawie przeznaczenia dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży usług centralnego ogrzewania (pdf)

Uchwała nr 12/2014 z dnia 29.12.2014 r. – w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Nadzorczej na rok 2015 (pdf)

 


Zarząd Spółdzielni

2018

Uchwała nr 1/2018 z dnia 26.01.2018 r. – w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu Spółdzielni na rok 2018

Uchwała nr 2/2018 z dnia 22.02.2018 r. – w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni

Uchwała nr 3/2018 z dnia 26.04.2018 r. – w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni

Uchwała nr 4/2018 z dnia 25.05.2018 r. – w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia (pdf)

Uchwała nr 5/2018 z dnia 25.05.2018 r. – w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni

Uchwała nr 6/2018 z dnia 25.06.2018 r. – w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni

Uchwała nr 7/2018 z dnia 24.08.2018 r. – w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni

Uchwała nr 8/2018 z dnia 25.10.2018 r. – w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni

Uchwała nr 9/2018 z dnia 25.10.2018 r. – w sprawie realizacji wniosku o odrębną własność

Uchwała nr 10/2018 z dnia 13.12.2018 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie pracy w WSM

Uchwała nr 11/2018 z dnia 13.12.2018 r. – w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni

 

2017

Uchwała nr 1/2017 z dnia 25.01.2017 r. – w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu Spółdzielni na 2017 r.

Uchwała nr 2/2017 z dnia 25.01.2017 r. – w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni

Uchwała nr 3/2017 z dnia 24.03.2017 r. – w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni

Uchwała nr 4/2017 z dnia 27.04.2017 r. – w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni

Uchwała nr 5/2017 z dnia 25.05.2017 r. – w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni

Uchwała nr 6/2017 z dnia 25.05.2017 r. – w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia (pdf)

Uchwała nr 7/2017 z dnia 27.07.2017 r. – w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni

Uchwała nr 8/2017 z dnia 26.09.2017 r. – w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni

Uchwała nr 9/2017 z dnia 27.11.2017 r. – w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni

Uchwała nr 10/2017 z dnia 12.12.2017 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie pracy w WSM

 

2016

Uchwała nr 1/2016 z dnia 27.01.2016 r. – w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu Spółdzielni na 2016 r.

Uchwała nr 2/2016 z dnia 21.03.2016 r. – w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni

Uchwała nr 3/2016 z dnia 27.04.2016 r. – w sprawie realizacji wniosku o odrębna własność

Uchwała nr 4/2016 z dnia 23.05.2016 r. – w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni

Uchwała nr 5/2016 z dnia 23.05.2016 r. – w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia (pdf)

Uchwała nr 6/2016 z dnia 26.06.2016 r. – w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni

Uchwała nr 7/2016 z dnia 27.07.2016 r. – w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni

Uchwała nr 8/2016 z dnia 27.07.2016 r. – w sprawie realizacji wniosku o odrębna własność

Uchwała nr 9/2016 z dnia 26.09.2016 r. – w sprawie realizacji wniosku o odrębna własność

Uchwała nr 10/2016 z dnia 26.10.2016 r. – w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni

Uchwała nr 11/2016 z dnia 25.11.2016 r. – w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni

Uchwała nr 12/2016 z dnia 07.12.2016 r. – w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni

Uchwała nr 13/2016 z dnia 07.12.2016 r. – w sprawie  wprowadzenia zmian w Regulaminie pracy  w WSM w Wieruszowie

 

2015

Uchwała nr 1/2015 z dnia 26.01.2015 r. – w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu Spółdzielni na 2015 r.

Uchwała nr 2/2015 z dnia 26.01.2015 r. – w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni

Uchwała nr 3/2015 z dnia 26.01.2015 r. – w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni

Uchwała nr 4/2015 z dnia 23.03.2015 r. – w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni

Uchwała nr 5/2015 z dnia 23.03.2015 r. – w sprawie realizacji wniosku o odrębną własność

Uchwała nr 6/2015 z dnia 25 maja 2015 r. – w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni

Uchwała nr 7/2015 z dnia 25 maja 2015 r. – w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia (pdf)

Uchwała nr 8/2015 z dnia 25 maja 2015 r. – w sprawie realizacji wniosku o odrębną własność

 

2014

Uchwała nr 1/2014 z dnia 24.01.2014 r. – w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu Spółdzielni na 2014 r.

Uchwała nr 2/2014 z dnia 24.01.2014 r. – w sprawie przyjęcia w poczet członków

Uchwała nr 3/2014 z dnia 14.02.2014 r. – w sprawie realizacji wniosku o odrębną własność

Uchwała nr 4/2014 z dnia 14.02.2014 r. – w sprawie realizacji wniosku o odrębną własność

Uchwała nr 5/2014 z dnia 14.02.2014 r. – w sprawie realizacji wniosku o odrębną własność

Uchwała nr 6/2014 z dnia 14.02.2014 r. – w sprawie realizacji wniosku o odrębną własność

Uchwała nr 7/2014 z dnia 25.04.2014 r. – w sprawie przyjęcia w poczet członków

Uchwała nr 8/2014 z dnia 25.04.2014 r. – w sprawie realizacji wniosku o odrębną własność

Uchwała nr 9/2014 z dnia 25.04.2014 r. – w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa do podpisywania poleceń przelewu w zastępstwie Głównej Księgowej

Uchwała nr 10/2014 z dnia 26.05.2014 r. – w sprawie przyjęcia w poczet członków

Uchwała nr 11/2014 z dnia 26.05.2014 r. – w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia (pdf)

Uchwała nr 12/2014 z dnia 26.06.2014 r. – w sprawie przyjęcia w poczet członków

Uchwała nr 13/2014 z dnia 09.07.2014 r. – w sprawie realizacji wniosku o odrębną własność

Uchwała nr 14/2014 z dnia 26.08.2014 r. – w sprawie przyjęcia w poczet członków

Uchwała nr 15/2014 z dnia 26.08.2014 r. – w sprawie podwyższenia opłat za udostępnienie zasobów spółdzielczych i komina w Sokolnikach w celu montażu urządzeń telekomunikacyjnych

Uchwała nr 16/2014 z dnia 26.09.2014 r. – w sprawie przyjęcia w poczet członków

Uchwała nr 17/2014 z dnia 27.10.2014 r. – w sprawie przyjęcia w poczet członków

Uchwała nr 18/2014 z dnia 22.12.2014 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie pracy

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.