Władze spółdzielni

Prezes Zarządu – mgr inż. Jan Maciejewski

Z-ca Prezesa Zarządu – Tadeusz Solecki

Członek Zarządu – Zbigniew Dąbrowski

Kierownik Spółdzielni – Leszek Grajeta

Główna Księgowa – Alina Rabiega