Władze spółdzielni

Prezes Zarządu – Rafał Kowalczyk

Zastępca Prezesa Zarządu – Wróbel Mieczysław

Członek Zarządu – Anna Dziwińska