Władze spółdzielni

Prezes Zarządu – Rafał Kowalczyk

Członek Zarządu – Renata Hącia