Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady – Ibusz Ryszard

Z-ca Przewodniczącego – Parnowska Anna

Sekretarz – Wróbel Mieczysław

Członek Rady – Dorosławski Henryk

Członek Rady – Jurek Stanisław

 

Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej

Przewodniczący Komisji – Parnowska Anna

Z-ca Przewodniczącego Komisji – Jurek Stanisław

Sekretarz komisji – Wróbel Mieczysław