Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady – Ibusz Ryszard

Z-ca Przewodniczącego – Parnowska Anna

Sekretarz – Jurek Stanisław

Członek Rady – Dorosławski Henryk

 

Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej

Przewodniczący Komisji – Parnowska Anna

Z-ca Przewodniczącego Komisji – Jurek Stanisław

Sekretarz komisji – Dorosławski Henryk