Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady – Kowalczyk Rafał

Sekretarz – Suszkowski Henryk

Członek Rady – Kotowska Janina

Członek Rady – Dorosławski Henryk

Członek Rady – Kowalczyk Kazimiera

 

Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej

Przewodniczący Komisji – Dorosławski Henryk

Z-ca Przewodniczącego Komisji – Suszkowski Henryk

Członek komisji – Kotowska Janina