O spółdzielni

Spółdzielnia mieszkaniowa jest autonomicznym zrzeszeniem osób, które łączą się dobrowolnie celem zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji i potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych poprzez współposiadane i demokratycznie zarządzane przedsiębiorstwo.

Spółdzielnia mieszkaniowa opiera swoją działalność na zasadach samopomocy, samo odpowiedzialności, demokracji, sprawiedliwości i solidarności. Zgodnie z tradycjami założycieli ruchu spółdzielczego członkowie spółdzielni wyznają wartości etyczne uczciwości, otwartości, odpowiedzialności społecznej i troski o innych.

Wieruszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieruszowie powstała 24 kwietnia 1969 roku.

Jej założycielami było dwudziestu pięciu członków: Stanisław Małolepszy, Edmund Albert, Marian Grzezułka, Tadeusz Galiński, Jerzy Golec, Jadwiga Gajewska, Emilia Kołodziej, Danuta Juszczak, Kazimiera Łuczak, Jan Ogorzelski, Jadwiga Jarosz, Anna Juszczak, Bożena Zabłocka, Wacława Chadryś, Wacława Stojecka, Kazimiera Tabaka, Wiesława Świeściak, Janina Hojczyk, Władysław Merliński, Teresa Borowska, Krystyna Świeściak, Aleksandra Płuska, Jadwiga Chałupka, Mieczysław Szymanowski, Mirosława Kaczmarek.

Całą dotychczasową działalnością spółdzielni kierowali Prezesi:

  • mgr Stanisław Małolepszy (w latach 1969 – 1979),
  • Stefan Frankowski (w latach 1980 – 1981),
  • Zbigniew Dąbrowski (w latach 1982 – 1985),
  • Eugeniusz Kulawik (w latach 1986 – 1990),
  • mgr inż. Jan Maciejewski (w latach 1990 – 2019)
  • mgr inż. Rafał Kowalczyk (od roku 2019)