Składniki opłat

 

WIERUSZÓW

mieszkania opomiarowane:

 • C.O. opłata zaliczkowa – 3,60 zł/m2 pow. użytk. (od 01.01.2020 r.)
 • eksploatacja – 2,25 zł/m2 (od 01.07.2018 r.)
 • fundusz remontowy – 1,00 zł/m2 pow. użytk.
 • woda zimna+ścieki – 8,94 zł/m3 (od 01.07.2019 r.)
 • podgrzanie wody – zaliczka – 25,50 zł/m3 (od 01.01.2020 r.)
 • wywóz śmieci – 7,00 zł/osobę (śmieci segregowane), 15,00 zł/osobę (śmieci niesegregowane) – od 1 lipca 2013 r.
 • dodatkowe piwnice – 2,00 zł/m2 + VAT

mieszkania nieopomiarowane:

 • C.O. opłata zaliczkowa – 4,30 zł/m2 pow. użytk. (od 01.01.2020 r.)
 • woda zimna + ścieki w budynkach bez ciepłej wody – 35,76 zł/osobę (od 01.07.2019 r.)
 • woda zimna + ścieki w budynkach wyposażonych w ciepłą wodę – 44,70 zł/osobę (od 01.07.2019 r.)
 • podgrzanie wody – 74,50 zł/osobę (od 01.01.2020 r.)

mieszkania z odrębną własnością:

 • eksploatacja – 2,16 zł/m2 (od 01.07.2018 r.)
 • pozostałe składniki pozostają bez zmian.

 

GMINA SOKOLNIKI

 • C.O. – 6,32 zł/m2 pow. użytk.
 • eksploatacja – 2,02 zł/m2 (od 01.07.2019 r.)
 • fundusz remontowy – 1,00 zł/m2 pow. użytk.
 • woda zimna+ścieki – 6,27 zł/m3
 • wywóz śmieci – 7,50 zł/osobę (śmieci segregowane), 15,00 zł/osobę (śmieci niesegregowane)
 • dodatkowe piwnice – 2,00 zł/m2 + VAT

mieszkania z odrębną własnością:

 • eksploatacja – 1,93 zł/m2 (od 01.07.2019 r.)

 

GMINA GALEWICE

 • C.O. – 6,32 zł/m2 pow. użytk.
 • eksploatacja – 2,20 zł/m2 (od 01.07.2019 r.)
 • fundusz remontowy – 1,00 zł/m2 pow. użytk.
 • wywóz śmieci segregowanych:
  – 7,50 zł/os. gdy na nieruchomość zamieszkuje od 1 do 2 osób
  – 7,00 zł/os. gdy na nieruchomość zamieszkuje od 3 do 5 osób
  – 6,00 zł/os. gdy na nieruchomość zamieszkuje 6 i więcej osób
  (od 01.07.2015 r.)
 • wywóz śmieci niesegregowanych – 11,00 zł/os. (od 01.07.2015 r.)
 • wywóz nieczystości płynnych
 • dodatkowe piwnice – 2,00 zł/m2 + VAT