Składniki opłat

 

WIERUSZÓW

mieszkania opomiarowane:

 • C.O. opłata zaliczkowa – 2,80 zł/m2 pow. użytk. (od 01.10.2016 r.)
 • eksploatacja – 2,25 zł/m2 (od 01.07.2018 r.)
 • fundusz remontowy – 1,00 zł/m2 pow. użytk.
 • woda zimna+ścieki – 8,83 zł/m3 (od 01.07.2018 r.)
 • podgrzanie wody – zaliczka – 19,50 zł/m3 (od 01.10.2016 r.)
 • wywóz śmieci – 7,00 zł/osobę (śmieci segregowane), 15,00 zł/osobę (śmieci niesegregowane) – od 1 lipca 2013 r.
 • dodatkowe piwnice – 2,00 zł/m2 + VAT

mieszkania nieopomiarowane:

 • C.O. opłata zaliczkowa – 4,00 zł/m2 pow. użytk. (od 01.10.2016 r.)
 • eksploatacja – 2,10 zł/m2 (od 01.07.2013 r.)
 • fundusz remontowy – 1,00 zł/m2 pow. użytk.
 • woda zimna + ścieki w budynkach bez ciepłej wody – 35,32 zł/osobę (od 01.07.2018 r.)
 • woda zimna + ścieki w budynkach wyposażonych w ciepłą wodę – 44,15 zł/osobę (od 01.07.2018 r.)
 • podgrzanie wody – 60,00 zł/osobę (od 01.10.2016 r.)
 • wywóz śmieci – 7,00 zł/osobę ( śmieci segregowane ), 15,00 zł/osobę (śmieci niesegregowane) – od 1 lipca 2013 r.
 • dodatkowe piwnice – 2,00 zł/m2 + VAT

mieszkania z odrębną własnością:

 • eksploatacja – 3,16zł/m2 (od 01.07.2018 r.)
 • pozostałe składniki pozostają bez zmian.

 

GMINA SOKOLNIKI

 • C.O. – 6,32 zł/m2 pow. użytk.
 • eksploatacja – 1,82 zł/m2 (od 01.07.2013 r.)
 • fundusz remontowy – 1,00 zł/m2 pow. użytk.
 • woda zimna+ścieki – 5,70 zł/m3
 • wywóz śmieci – 6,60 zł/osobę (śmieci segregowane), 14,00 zł/osobę (śmieci niesegregowane) (od 01.05.2015 r.)
 • dodatkowe piwnice – 2,00 zł/m2 + VAT

 

GMINA GALEWICE

 • C.O. – 6,32 zł/m2 pow. użytk.
 • eksploatacja – 2,00 zł/m2 (od 01.07.2013 r.)
 • fundusz remontowy – 1,00 zł/m2 pow. użytk.
 • wywóz śmieci segregowanych:
  – 7,50 zł/os. gdy na nieruchomość zamieszkuje od 1 do 2 osób
  – 7,00 zł/os. gdy na nieruchomość zamieszkuje od 3 do 5 osób
  – 6,00 zł/os. gdy na nieruchomość zamieszkuje 6 i więcej osób
  (od 01.07.2015 r.)
 • wywóz śmieci niesegregowanych – 11,00 zł/os. (od 01.07.2015 r.)
 • wywóz nieczystości płynnych
 • dodatkowe piwnice – 2,00 zł/m2 + VAT