Telefony

Spółdzielnia

Sekretariat: tel./faks 62 784 16 22

Administracja (administrator): 62 784 10 66

Stanowisko d/s członkowsko-mieszkaniowych: 62 784 16 22

Księgowość (woda, czynsze, kredyty): 62 784 10 66

 

Awarie i usterki

w godzinach urzędowania: 62 784 16 22

po godzinach urzędowania i w dni wolne od pracy:

  • Prezes spółdzielni: 502 471 820
  • Konserwator hydraulik: 503 372 618, 62 784 17 43
  • Konserwator elektryk: 668 128 923

 

Telefony alarmowe i użytkowe

Telefon alarmowy: 112

Pogotowie Ratunkowe: 999

Straż Pożarna: 998

Policja: 997 (Dzielnicowy: Rafał Zych)

Pogotowie Energetyczne: 62 784 10 91

Pogotowie Wodociągowe: 62 784 16 89

Telewizja Kablowa UPC: 9480

Kancelaria notarialna: 62 784 25 38