Dodatek mieszkaniowy

Informacje na temat dodatku mieszkaniowego i warunków uzyskania dodatku dostępne są na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie: mgops.pl/dodatek-mieszkaniowy/.

Potwierdzony w kasie spółdzielni wniosek należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie, ul. Rynek 21.