Zasoby

Wieruszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieruszowie zarządza zasobami mieszkaniowymi w ilości 14 budynków:

  • na terenie Os. Waryńskiego – 4 budynki, w których jest 229 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 10 006 m2
  • przy ul. Waryńskiego 37 – budynek mieszkalno-biurowy, w którym jest 12 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 704,1 m2 i biura spółdzielni o pow. użytk. 178m 2
  • przy ul. Wschodniej 2 – budynek mieszkalny, w którym jest 100 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 4305 m2
  • na terenie Os. Warszawska – 5 budynków, w których jest 205 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 11 789 m2
  • przy ul. Kordeckiego – 1 budynek mieszkalny, w którym jest 40 mieszkań o powierzchni użytkowej 2109 m2
  • w Gminie Sokolniki – 1 budynek 12-sto rodzinny o pow. 741,87 m2
  • w Gminie Galewice – 1 budynek 12-sto rodzinny o pow. 741,87 m2

Na dzień 1 stycznia 2006 roku w zasobach Wieruszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zamieszkuje 1660 osób.