Zaproszenie Członków Spółdzielni na Walne Zgromadzenie

Zarząd Wieruszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieruszowie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Wieruszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 16:00.
Pełnomocnictwo do udziału na Walnym Zgromadzeniu Członków Wieruszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 27.06.2022 r. (pdf)