Zaproszenie Członków Spółdzielni na Walne Zgromadzenie

Zarząd Wieruszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieruszowie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Wieruszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godz. 17:00 w sali przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie ul. Warszawska 123a.

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie i Pełnomocnictwo do udziału na Walnym Zgromadzeniu Członków Wieruszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 20.04.2023 r. (pdf)