Ogłoszenie

W związku z podwyżką energii cieplnej przez dostawcę PFLEIDERER Wieruszów Sp. z o. o. z dniem 01.07.2018r. o 22,7% uprzejmie informujemy, że z dniem 01.10.2018r. nastąpi podwyżka opłat c. o. i c. w.

– z tytułu centralnego ogrzewania dla mieszkań opomiarowanych budownictwa wysokiego w Wieruszowie -z kwoty 2,80zł/m2 do kwoty 3,00 zł/m2

– z tytułu opłat za podgrzanie ciepłej wody – dla mieszkań z wodomierzami c.w. z kwoty 19,50 zł/m3 do kwoty 21,00 zł/m3

– dla pozostałych mieszkań z c.w. z kwoty 60,00 zł/osobę do kwoty 62,00 zł/osobę.