Ogłoszenie – zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wieruszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż zgodnie z Uchwałą NR XXIX/231/2020 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki opłaty podwyższonej:

– ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 25,80 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

– ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 51,60 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

Zmiana wysokości opłat wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.