Ogłoszenie – odczyt wodomierzy

Administracja Wieruszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne nie odbędzie się odczyt wodomierzy w miesiącu grudniu.

W związku z powyższym prosi się mieszkańców o samodzielny odczyt liczników wody i podanie stanów do dnia 31 grudnia 2020 r.

– osobiście w biurze Spółdzielni

– telefonicznie pod nr 62 784 16 22 lub 62 784 10 66

– poprzez dostarczenie dostarczenie do skrzynki pocztowej przed wejściem do biura Spółdzielni (w informacji proszę podać imię nazwisko, adres i stan liczników).