Ogłoszenie

W związku z podwyżką energii cieplnej przez dostawcę PFLEIDERER Wieruszów Sp. z o. o. z dniem 01.12.2019 r. o ok. 6,4 % informujemy, że z dniem 01.01.2020 r. nastąpi podwyżka opłat c. o. i c. w.

– z tytułu centralnego ogrzewania dla mieszkań opomiarowanych w Wieruszowie – z kwoty 3,40 zł/m2 do kwoty 3,60 zł/m2

– z tytułu centralnego ogrzewania dla mieszkań nieopomiarowanych w Wieruszowie – z kwoty 4,00 zł/m2 do kwoty 4,30 zł/m2

– z tytułu opłat za podgrzanie ciepłej wody – dla mieszkań z wodomierzami c.w. z kwoty 24,00 zł/m3 do kwoty 25,50 zł/m3

– dla pozostałych mieszkań z c.w. z kwoty 70,00 zł/osobę do kwoty 74,50 zł/osobę.