Ogłoszenie

Wieruszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że z dniem 01.07.2019r zgodnie z uchwała nr 5/2019 Rady Nadzorczej WSM z 26.03.2019r. podwyższa się stawkę opłaty

  • z tytułu centralnego ogrzewania dla mieszkań opomiarowanych z kwoty 3,00zł/m2 do kwoty 3,40zł/m2
  • z tytułu opłat za podgrzanie ciepłej wody dla mieszkań z wodomierzami cw z kwoty 21,00zł/m3 do kwoty 24,00zł/m3
  • dla pozostałych mieszkań z ciepłą wodą z kwoty 62,00zł/osobę do kwoty 70,00zł/ osobę

Podwyżka uwarunkowana jest wzrostem kosztów i wzrostem zużycia ciepła w stosunku do lat poprzednich.

Wieruszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że z dniem 01.07.2019r zgodnie z uchwała nr 4/2019 Rady Nadzorczej WSM z 26.03.2019r. podwyższa się stawkę opłaty eksploatacyjnej

  • dla budownictwa gminnego w Sokolnikach z kwoty 2,82zł/m2 do kwoty 3,02zł/m2
  • dla budownictwa gminnego z odrębną własnością w Sokolnikach z kwoty 2,73zł/m2 do kwoty 2,93zł/m2
  • dla budownictwa gminnego w Galewicach z kwoty 3,00zł/m2 do kwoty 3,20zł/m2

Podwyżka uwarunkowana jest wzrostem kosztów związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych Spółdzielni.