Informacja – RODO

W związku obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nie możemy telefonicznie udzielać informacji na temat należności bez uprzedniej weryfikacji klienta.

Jednocześnie informujemy, że w kasie Wieruszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz na stronie internetowej wsm-wieruszow.net są do pobrania  oświadczenia zgody na telefoniczne przekazywanie informacji, wysyłanie korespondencji na inny adres, na pozostawienie korespondencji w skrzynce pocztowej i na przekazywanie informacji innym osobom.

Oświadczenie (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.