Telefony

Spółdzielnia

Sekretariat: tel./faks 62 784 16 22

Stanowisko d/s członkowsko-mieszkaniowych: 62 784 16 22

Kasa (woda, czynsze, kredyty): 62 784 10 66

 

Awarie i usterki

w godzinach urzędowania: 62 784 16 22

po godzinach urzędowania i w dni wolne od pracy:

  • Konserwator hydraulik: 505 908 454
  • Konserwator elektryk: 668 128 923
  • Administracja Spółdzielni: 502 471 820

 

Telefony alarmowe i użytkowe

Telefon alarmowy: 112

Pogotowie Ratunkowe: 999

Straż Pożarna: 998

Policja: 997 lub 47 84 56 211

Pogotowie Energetyczne: 62 784 10 91

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne: 62 784 16 89