Rozliczenie centralnego ogrzewania

Wieruszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w kasie spółdzielni można odebrać rozliczenie z centralnego ogrzewania za sezon 2021/2022.