Przetarg nieograniczony na dostawę opału do kotłowni w Galewicach i Sokolnikach w sezonie grzewczym 2021/2022 (4/2021)

Ogłoszenie
Wieruszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
(4/2021)

Zarząd Wieruszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza w dniu 14 lipca 2021 roku przetarg nieograniczony na dostawę opału do kotłowni w Galewicach i Sokolnikach w sezonie grzewczym 2021/2022.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni lub przesłać pocztą na adres:

Wieruszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
98-400 Wieruszów
Ludwika Waryńskiego 37

do dnia 28.07.2021 r. do godziny 12:00.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr 502 471 820 oraz na stronie internetowej Spółdzielni wsm-wieruszow.net w zakładce Przetargi.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, która dostępna jest w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na dostawę opału do kotłowni w Galewicach i Sokolnikach w sezonie grzewczym 2021/2022 (4/2021) (pdf)