RODO

W związku z wejściem  w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE ) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, iż Wieruszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przetwarza dane osobowe będące w jej posiadaniu jako Administrator danych osobowych w celu realizacji jej praw i obowiązków nałożonych na nią przepisami prawa. W związku z powyższym Spółdzielnia nie potrzebuje zgody na przetwarzanie danych osobowych od członków, właścicieli lokali nie będących członkami.

Najważniejsze informacje  w związku z wejściem w życie RODO:

  1. Administratorem danych osobowych jest Wieruszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą przy ul. Waryńskiego 37, 98-400 Wieruszów, tel.0-62/784-16-22, email:biuro@wsm-wieruszow.net
  2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art.6 ust.1 pkt. c i d RODO.
  3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest min. ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawa Prawo spółdzielcze.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji przez Administratora zadań ustawowych i statutowych.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana w niektórych sytuacjach będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w niezbędnym zakresie, wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub na podstawie podpisanych umów powierzenia danych.
  7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających ze statutowej i ustawowej działalności WSM.