Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Wieruszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że od dnia 01.07.2013 r. obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Nowy właściciel lokalu zobowiązany jest złożyć deklarację w biurze spółdzielni w terminie 14 dni od dnia zamieszkania lub powstania na danym lokalu odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel mieszkania jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany (zmiana stałego miejsca zamieszkania, urodzenie dziecka, zgon).