Zmiana opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody

Wieruszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieruszowie informuje, że zgodnie z uchwałą nr 6/2015 z dnia 07 września 2015 r. Rady Nadzorczej Wieruszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej obniża się opłaty za centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody w następujący sposób:

 1. Z tytułu centralnego ogrzewania dla mieszkań opomiarowanych budownictwa wysokiego w Wieruszowie:
  – z kwoty 3,40 zł/m2 do kwoty 3,10 zł/m2
 1. Z tytułu centralnego ogrzewania dla mieszkań nieopomiarowanych budownictwa wysokiego w Wieruszowie:
  – z kwoty 4,66 zł/m2 do kwoty 4,36 zł/m2
 1. Z tytułu opłat za podgrzanie ciepłej wody:
  – dla mieszkań z wodomierzami c.w. z kwoty 20,95 zł/m3 do kwoty 20,00 zł/m3
  – dla pozostałych mieszkań z c.w. z kwoty 62,85zł/osobę do kwoty 60,86 zł/osobę.

Zmiana wysokości opłat wchodzi w życie z dniem 01 października 2015 r.