Dni wolne od pracy w 2016 r.

Zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Spółdzielni harmonogramem czasu pracy dla Wieruszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2016 r. ustalono dodatkowe dni wolne od pracy jak niżej:

  • 25.03.2016 r.
  • 02.05.2016 r.
  • 27.05.2016 r.
  • 31.10.2016 r.
  • 23.12.2016 r.